ژست عکاسیعکاسی

ژست عکس بارداری – ژست های هنری برای مادران باردار

فکت پلاس

در این مطلب قصد داریم به شما یک سری ژست عکس بارداری زیبا و هنری معرفی کنیم.
با فکت پلاس همراه باشید…

در مطلب قبلی هم یک سری ژست عکس برای نوزاد معرفی کردیم. اینجا بخوانید
این بار قصد داریم برای مادران خوش ذوقی که قصد دارند خاطرات دوران بارداری را در قاب چند عکس حفظ کنند،
چندین ژست عکس بارداری معرفی کنیم.

با ما همراه باشید…

ژست عکس بارداری – ژست های تک نفره

ژست های زیادی برای مادران باردار وجود دارد، که ما سعی کرده‌ایم بهترین آنها را به شما معرفی کنیم.

ژست عکاسی
ژست عکاسی برای مادران باردار

از رایج‌ترین ژست عکس بارداری میتوان به همین ژستی که در تصویر بالا میبینید اشاره کرد.
مادران میتوانند یک دست را زیر شکم و دست دیگر بالای شکم بگذارند و عکس برداری کنند.

در ادامه میتوانید انواع این نوع ژست عکاسی را ببینید…

مادران باردار
ژست عکاسی

برای تنوع بیشتر میتوانید یک دستتان را روی موهایتان قرار دهید.
یا میتوانید یک کلاه آفتابی سر کنید و دستتان را کنار آن قرار دهید.

ژست عکس بارداری
ژست عکس بارداری
مادر
ژست عکاسی – خوابیده

حتی میتوانید این نوع ژست را در حال خوابیده و یا نشسته انجام دهید، تا عکس هنری تری را ثبت کنید.
طبق تصویر بالا روی چمن و یا هر مکان دلخواه دراز بکشید، موهایتان را پخش کنید و سرتان را به سمت چپ بچرخانید.
دست چپ هم روی شکم و دست راست را هم زیر شکم قرار دهید.

ژست عکس بارداری
ژست عکاسی – نشسته
ژست عکس بارداری
ژست عکس بارداری – نشسته
ایستاده کنار درخت
ژست عکاسی – در طبیعت

میتوانید کنار یک درخت تازه شکوفه زده و یا گلهای رنگارنگ بایستید و عکسبرداری کنید.

ژست بارداری
ژست بارداری – در طبیعت

برای تنوع بیشتر هم میتوانید دو دست را به هم قفل کنید و زیر شکم بگذارید.

ژست عکاسی – در حال بوییدن گل

همچنین میتوانید در حالی که یک دستتان را زیر شکم قرار دادید، با دست دیگر خود گلی را نگه دارید که در حال بوییدن آن هستید.

ژست عکاسی
ژست بارداری – نشسته روی زمین

یک دست خود را روی زمین بگذارید و آن را تکیه گاه قرار دهید.
یک دستتان هم زیر شکم بگذارید و در حالی که به دوربین لبخند میزنید، به عکاس خود بگویید از شما عکس بگیرد.

انتخاب لباس

تکیه به دیوار
ژست عکاسی – تکیه به دیوار یک دست زیر شکم

انتخاب لباس روشن در این نوع ژست های عکاسی جلوه بهتری نسبت به لباس های تیره دارند.
ترکیب تیره و روشن هم میتواند جالب باشد.

ژست عکس بارداری
ژست عکاس بارداری – نشسته روی قایق
ژست عکاسی
ژست عکاسی – ترکیب تیره و روشن

ژست های تک نفره هنری

یک سری ژست عکس بارداری هم وجود دارد که فاز هنری دارند و بیشتر مادرهای جوان‌تر از آنها استفاده میکنند.
در ادامه میتوانید این ژست‌ها را ببینید.

ژست عکس
ژست عکس هنری

میتوانید در حالت ایستاده، در حالی دست به سینه ایستاده‌اید، سرتان را نیز کمی به چپ خم کنید و عکس برداری کنید.
همچنین میتوانید پای راست را در سمت مخالف پای چپ روی نوک انگشتان قرار دهید، تا عکس زیباتری را ثبت کنید.

یک دست در جیب و یک دست روی سر
ژست عکاسی ایستاده – یک دست در جیب و یک دست روی سر
ایستاده
ژست عکس ایستاده
ژست عکس
ژست عکاسی خوابیده

همچنین میتوانید در حالت خوابیده عکس های زیبایی را ثبت کنید.
طبق تصویر بالا، یک پایتان را روی پای دیگری بیندازید و دو دستتان را زیر شکم قرار دهید.

ژست عکاسی
ژست عکس خوابیده
عکس هنری
ژست عکس هنری – خوابیده

یکی دیگر از ژست های هنری زیبا که عکس لاکچری را برای شما خلق میکند، همین ژستی است که در تصویر بالا میبینید.
میتوانید در حالت خوابیده، یک جفت کفش فرزندتان که قرار است به دنیا بیاید، روی شکمتان قرار دهید و در زاویه مناسب عکسبرداری کنید.

نشسته روی نیمکت
ژست عکس هنری – نشسته روی نیمکت

ژست عکاسی دو نفره با همسر

زمانی که مادری باردار میشود، علاوه بر خود مادر، پدر خانواده هم بسیار خوشحال میشود.
ژست‌هایی که در ادامه میخواهیم معرفی کنیم بسیار احساسی، زیبا و جالب هستند.

در ادامه میتوانید این ژست‌ها را ببینید…

ژست عکس
ژست عکس بارداری – دو نفره

برای خلق یک عکس زیبای دو نفره با همسرتان، میتوانید یک جفت کفش فرزندتان را در دست نگه دارید،
و در حالی که با همسرتان به آن نگاه میکنید، به عکاستان بگویید از زاویه مناسب از شما عکس بگیرد.

در حال بوسیدن
ژست عکاسی دو نفره – در حال بوسیدن

برای ثبت یک عکس احساسی و زیبا، میتوانید به همسرتان بگویید، بنشیند و در حالی که شکم باردارتان را میبوسد عکس برداری کنید.

ژست عکاسی دو نفره
ژست عکس دو نفره
ژست عکاسی دو نفره – پیشانی روی پیشانی
در حال بوسیدن
ژست عکس بارداری – همسر در حال بوسیدن پیشانی
دو نفره
ژست عکاسی دو نفره

یکی دیگر از ژست های احساسی و هنری که میتوانید با آن یک عکس زیبا را خلق کنید، همین ژست بالا است.
شما طبق معمول یک دستتان را زیر شکمتان و دست دیگرتان را روی شکم قرار دهید.
سپس به به همسرتان بگویید که از پشت دستانش را در حالت قرینه به دستان شما قفل کند. طبق تصویر بالا

ژست هنری
ژست عکس هنری با لباس عروس
ژست احساسی
ژست عکاسی احساسی
پیشانی روی پیشانی
ژست عکاسی دو نفره – پیشانی روی پیشانی

ژست های جذاب – لاکچری – هنری

در آخر قصد داریم شما را با یک سری ژست های عکاسی هنری، لاکچری و زیبا آشنا کنیم.
این ژست های عکاسی در آینده برایتان خاطره انگیز خواهد بود و شما را شگفت زده خواهد کرد.

در ادامه میتوانید این ژست‌ها را ببینید.

ژست عکس سونوگرافی
ژست عکاسی – سونوگرافی

طبق تصویر بالا یک جفت کفش فرزندتان که قرار است به دنیا بیاید را روی زمین قرار دهید.
سپس یکی از عکس های سونوگرافی خود را روی کفش بگذارید.

حال خودتان و همسرتان کمی دورتر بایستید، سپس به عکاستان بگویید در زاویه مناسب از شما عکس بگیرد.
در این نوع ژست های هنری بهتر است عکس سونوگرافی و کفش واضح، و عکس خودتان تار بیفتد.

ژست عکس بارداری
ژست عکس بارداری – یک جفت کفش فرزند
عروسک فرزند
ژست عکاسی – عروسک فرزند

حتی میتوانید به جای کفش و یا عکس سونوگرافی، یکی از عروسک های فرزندتان را نیز روی زمین قرار دهید.
سپس در زاویه مناسب عکسبرداری کنید.

در حالی بوسیدن
ژست عکاسی – در حال بوسیدن

همچنین میتوانید طبق تصویر بالا، عکس سونوگرافی را در دستانتان بگیرید و در حالی که یک دیگر را میبوسید،
به عکاستان بگویید از شما عکس بگیرد.

عکس سونوگرافی در جیب پشت
ژست عکاسی – عکس سونوگرافی در جیب پشت

به همسرتان بگویید عکس سونوگرافی را در جیب پشتش قرار دهد و پشت به دوربین بایستد. طبق تصویر بالا
خودتان هم روبه‌روی همسرتان بایستید و در حالی که دستانتان را روی شکمتان قرار دادید، ژست بگیرید و عکس برداری کنید.

ژست های احساسی

ژست عکاسی
ژست عکس بارداری

به دیوار تکیه دهید و بنشینید، پاهایتان را دراز کنید و یک جفت کفش فرزندتان را بین پاهایتان قرار دهید.
در حالی که یک دیگر را بغل کرده‌اید در زاویه مناسب عکس برداری کنید.

نشسته روی زمین
ژست عکس بارداری – نشسته روی زمین – تکیه بر دیوار
عکس سونوگرافی
ژست عکس بارداری

در آخر یکی دیگر از ژست های هنری و زیبایی که میتوانید با آن خاطراتتان را ثبت کنید؛
این است که یک عکس سونوگرافی را روی شکمتان قرار دهید و دستانتان را نیز به حالت قلب در بیاورید و روی عکس فرزندتان بگذارید.

نظر شما درباره این ژست های عکاسی چیست؟

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + ده =

بستن