شخصیت شناسی (Character personality)

شخصیت شناسی برای افراد میتواند کمک خوبی به آنها بکند بطور مثال اگر هر کس خود یا طرف مقابلش
را به خوبی بشناسد میتوند سطح ارتباطات اجتماعی، عاطفی و کاری را ارتقا دهد یا بهبود بخشد.

حتما شما هم اینطور هستید که میخواهید هر زمان با فردی جدی آشنا میشوید خیلی سریع او را بشناسید
و حتی ازدرون او با خبر شوید. این حالت معمولا در اولین دیدار رخ میدهد. خب اولین نکته ای که در همین نقطه
اول قابل مشاهده است این است که شما برای آشنایی با افراد جدید معیارهایی در نظر دارید که دوست دارید
با شخصیت شناسی افراد طرف مقابل را بشناسید.

شخصیت شناسی یکی از زیر شاخه‌های رشته روانشناسی است که در دانشگاه تدریس میشود، در این
رشته ویژگی‌های ادراکی، هیجانی، بدنی، فردی هر شخص مورد ارزیابی قرار میگرد. دانشجویان نحوه رفتار
و برخورد هر فرد را مورد ارزیابی قرار میدهند و هریک را از هم متمایز میکنند.

باید بدانیم که در روانشناسی هم تعریف‌های متفاوتی از شخصیت شناسی وجود دارد اما نسبت به هم بی‌ربط
نیستند بلکه هر کدام از این تعاریف بخشی از ویژگی شخصیت را بیان میکنند. برخی از روانشناسان معروف شخصیت
افراد «نوع رفتار و تفکر افراد نسبت به سازگاری آنها با محیط اطراف» نامیدند و به نوعی می‌گویند که هر شرایط
زندگی هر فرد تعین کننده شخصیت او خواهد بود.

اما برخی دیگر شخصیت را فاکتوری ثابت و پایدار در افراد میدانند. کمی به عقب‌تر برویم، کلمه شخصیت به لاتین
یعنی «Personality» به معنی نقاب است. در مفهوم میتوان گفت شخصیت افراد همانند نقابی است که بر صورت
دارند.

شخصیت خود را با ما بشناسید…

بستن